topení jedním dotykem - TopeníChytře.cz

Přejít na obsah
Mějte topení pod kontrolou jediným dotykem


Systém vytápění je možné ovládat z telefonu, tabletu, PC. Nastavování a kontrola teploty je nové velmi jednoduchá a uživatelsky přívětivá.
Ovládání je nastaveno tak, aby bylo jednoduché, přehledné a vyžadovalo minimální nároky na zásahy. Po nastavení topných režimů je běžný trvalý automatický provoz.
 

DOČASNÉ ZMĚNY V PROVOZU

Pokud je potřeba udělat dočasnou změnu (vrátíme se promrzlí z procházky) je možno v jednotlivých místnostech upravovat topný režim jedním dotekem běžného nástěnného tlačítka.

Není nutno vstupovat do programové části a upravovat teploty zde.

Teplota se zvýší nebo sníží dočasně, platnost změny je vždy do nejbližší automatické změny teplotního režimu v daném pokoji. O provedené dočasné změně teploty a jejím trvání Vás může informovat barevná LED dioda na zvoleném spínači (zvolí si v nastavení sám uživatel). Stejně tak je možno zkontrolovat aktuální zvolené nastavení teplot v místnostech v grafické podobě na obrázku půdorysu.

Přínos jednoduchých změn teploty je v tom, že umožňuje řešit nestandardní, dočasné situace, které nejsou v základním teplotním schématu/programu.

Pokud je potřeba udělat úpravy trvalejšího charakteru, provede je pouze uživatel s patřičným oprávněním. Přístup do nastavovací oblasti je chráněn heslem a může mít několik úrovní oprávnění pro různé uživatele.
Návrat na obsah